Vacatures - AVV Swift

Vacatures

Vacatures

Commissielid

01-05-2023

Lid klachtencommissie

Lid Klachtencommissie gezocht 

 

Voetbal is passie als het leven zelf! 

En bij AVV Swift wordt elk seizoen hard getraind en worden veel wedstrijden gespeeld. 
In het overgrote deel van de gevallen verloopt dat zonder problemen. 

Voetbal is een contactsport. Spelers willen wel eens met elkaar in aanvaring komen. Ook langs de lijn willen de emoties nog wel eens hoog oplopen. Meestal lost zich dat vanzelf op of grijpt de scheidsrechter in. Daarnaast hebben trainers, coördinatoren, teamleiders en bestuursleden een eigen verantwoordelijkheid om in te grijpen of te bemiddelen, wanneer er onwenselijk gedrag plaatsvindt.   

De Klachtencommissie komt in actie bij klachten. En beoordeelt ingekomen klachten aan de hand van de Gedragscode Normen en Waarden.  

De bevoegdheid van de Klachtencommissie strekt zich uit tot alle zaken aangaande de club en spelers. Dus niet alleen misdragingen van spelers en coach, maar ook bijvoorbeeld misdragingen in het Swiftgebouw en daarbuiten, op trainingen, tussen ouders en trainers etc. Alle zaken, met uitzondering van zaken die onder het tuchtrecht van de KNVB vallen, zoals de gele en rode kaarten, als ook voetbaltechnische zaken, zoals de indeling van selecties.

 

De commissie bestaat op dit moment uit: 

  • Hans Witkop, voorzitter 
  • Carel Insinger, secretaris  
  • David Hein, lid
  • Kees Huibregtse, lid 

Omdat Hans Witkop aan het einde van dit seizoen na twee termijnen zal stoppen zoeken wij naar een vierde lid voor de Klachtencommissie.

Te zijner tijd kiest de commissie uit haar midden een secretaris en de voorzitter.

Werkzaamheden van de commissie bestaan uit:

  • Het onderzoeken van meldingen en klachten d.m.v. hoor en wederhoor
  • Het doen van een uitspraak en het opleggen van sancties
  • Het bewaken van de procedure, zoals omschreven in de Klachtenregeling
  • Het periodiek overleggen met het bestuur van Swift
  • Het maandelijks overleggen met de commissieleden
  • Het administratief vastleggen van klachten 

Van de leden wordt gevraagd in de onderzoeksfase van een klacht een bijdrage te leveren in de gesprekken met partijen en in de totstandkoming van de uitspraak. 

Van belang is een onafhankelijke, kritische, maar open instelling. Het vermogen om te luisteren, kritische vragen te stellen en een weloverwogen oordeel te vormen. 

Bij de behandeling van een klacht is het van belang dat de leden van de commissie vanuit die onafhankelijke positie de klager, beklaagde en eventuele getuigen kritisch ondervragen. Na die fase vormt de commissie zich een oordeel en doet op basis daarvan een bindende uitspraak, die in een document wordt vastgelegd.

 

Tijdsindicatie:  1 à 2 uur per week 

Interesse? Stuur een mail naar de Klachtencommissie: klachtencommissie@avvswift.nl 

Reageren op de vacature* = verplicht

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!