Q & A 1 - met Hoofd Opleiding A.V.V. Swift Harold van Ineveld

Q & A 1 - met Hoofd Opleiding A.V.V. Swift Harold van Ineveld

Q & A 1 - met Hoofd Opleiding A.V.V. Swift Harold van Ineveld 

De trainers voor de onderbouw zijn inmiddels aangesteld, wie zijn het geworden? 

Bij de 08/09: Dylan Nieuwenhuijs, een jonge enthousiaste bewezen kracht binnen Swift, met al relatief veel ervaring bij de 08 en 09. Hij is heel goed in het contact met de allerjongste jeugd en kan ze echt voetbal-skills bijbrengen. Dylan is ex-jeugdspeler van o.a. Ajax, Go Ahead Eagles en Almere City, maar Swift is zijn club. Hij is geboren en getogen op en rond het Olympiaplein Hoe veel meer club DNA kunnen we krijgen?
Bij de 010: Ties Bos en Raj van Pareren, twee pareltjes uit de zaterdagselectie van Swift. Dit zijn twee jonge spelers die de jeugd ook zo veel bij kunnen brengen, hoe mooi is dat? Raj is een jongen met puur Swift DNA, ze hebben al enige jaren (samen) ervaring met het trainen en coachen van jeugdspelers en kunnen hun kennis meteen in de praktijk brengen. Ze worden geassisteerd door Paul Dijkhof.
Bij de 011: Pijke Oostra, iemand vanuit de club, loopt al paar jaar mee met de 011 generatie van komend seizoen, heeft de ambitie om zich te ontwikkelen als trainer (UEFA-C  Youth cursus). Hij is voormalig scout van SC Heerenveen in Zweden en als coach coördinator speelt hij al een belangrijke rol in de huidige opzet van de trainingen en het uitrollen van de volgende stappen. 
Bij de 012: Jacco Munscher, nog een bewezen kracht binnen Swift, hij heeft in het verleden meerdere teams getraind. Hij kan bij uitstek deze groep jongens de stap te laten maken naar 11 tegen 11 op heel veld. Jacco is heel gedreven als het bijvoorbeeld gaat om het opzetten en verder uitbouwen van een leerlijn. Dat gaat ons zeker helpen met het implementeren daarvan. 

 

Er is echt wat losgekomen vanuit de club?

Ja, we zijn heel blij met iedereen, maar zeker met de zaterdagselectiespelers die de jeugd willen gaan opleiden. Hopelijk volgen er nog meer, we zijn er al over in gesprek. En nu kan de zondagselectie niet achterblijven natuurlijk, die horen er ook bij! Niet iedereen hoeft een elftal onder zijn hoede te nemen, maar het is fantastisch als selectiespelers periodiek hun skills laten zien en de jeugd inspireren. Ze zorgen voor verbinding binnen de club en zijn een voorbeeld voor onze jeugdspelers. We zetten in op verdere uitbreiding van de trainersstaf want we willen nog gerichter kunnen werken. Meer ogen, meer inhoudelijk, meer aandacht op maat. Iedereen die denkt de club iets te bieden te hebben kan zich bij mij melden.

 

En zijn er ook al trainers voor alle bovenbouw teams?

Uiteraard zitten we ook in de bovenbouw niet stil, daar is veel werk verzet de afgelopen weken dat zijn vruchten gaat afwerpen. We zijn daar op enkele namen na ook helemaal rond. Op korte termijn worden alle stafleden gepresenteerd.

Hoe ben je van plan met de trainers samen te werken?
Vanuit mijn algemene visie wil ik de trainers vooral hun ‘job’ laten doen. Ik ben er om ze te helpen, mijn deur staat altijd open voor iedereen. Gelijke kansen voor spelers, maar ook voor trainers/coaches met ambitie. We gaan samen het jeugdbeleid concreter ontwikkelen naar een jeugdvoetbalbeleid. Vanuit de theorie en praktijklessen stellen we een theoretisch kader op voor Swift en dat vertalen we weer naar het veld. Ik ga binnenkort al beginnen met een eerste studiedag als onderdeel van een serie voor het technisch kader. Die staat al in de agenda (20 juni bovenbouw, 27 juni onderbouw), een persoonlijke uitnodiging van mij volgt. 


Hoe worden de jeugdspelers hier beter van?

Als het om de leerlijn gaat, wil ik samen met de trainers de oefenstof bespreken per leeftijdscategorie en van daaruit een jaarplan maken. We gaan het niet zo strak zetten dat er geen beweegruimte meer is, ik geef daarin de ruimte om maatwerk per team te kunnen leveren. In periodieke evaluaties probeer ik het technisch kader te prikkelen, ze aan het denken te zetten. Iets dat trainers hopelijk ook doen bij de spelers. Niet voorzeggen, want dat is geen coachen. Coachen is positief beïnvloeden en zo spelers zichzelf beter laten maken. En omdat we vanuit de ‘gelijke kansen’ filosofie werken geldt dat niet alleen voor een paar spelertjes in selectieteams, maar voor iedereen die de wil heeft om beter te worden.

Wat is de gedachte achter 'gelijke kansen' bij Swift?

Het gaat binnen de jeugd om een omslag in denken vanuit ‘performance’ naar ‘ potential’. Er bleek laatst ook weer uit wetenschappelijk onderzoek (van HAN en UMGC) dat er teveel spelers met potentie in een vroeg stadium afvallen. Alleen maar omdat er geen ruimte voor ze is in een selectieteam en ze dus niet de training krijgen die ze verdienen. Daardoor kunnen jeugdspelers gedemotiveerd raken en op een gegeven moment zelfs stoppen met voetballen. Ja, natuurlijk zijn er voorbeelden van jongens die al vroeg geselecteerd zijn en nu in de absolute top spelen, waardoor sommige mensen zeggen: 'kijk het huidige systeem werkt wel’, maar ze vergeten dan dat veel meer spelers dat niveau hadden kunnen halen als ze niet voortijdig waren ‘afgevallen’. Daarom, als we meer kinderen dan nu optimale kansen geven vergroten we ook de mogelijkheid voor veel kinderen uiteindelijk te excelleren. Om dat te bewerkstelligen moeten we aan verschillende knoppen gaan draaien. Ook bij Swift!

* Onderzoek selecteren 011 bij BVO’s https://journals.sagepub.com/doi/full/10.1177/1747954120923980

* Gelijke Kansen: https://www.knvb.nl/assist/assist-trainers/clubontwikkeling/gelijke-kansen-en-gemengd-voetbal/verdieping-gelijke-kansen

Wat worden de concrete stappen die nu op dat gebied bij Swift worden gezet?

We gaan geen revolutie ontketenen maar stap voor stap te werk. Er zijn ook al clubs die helemaal niet meer selecteren bij 08 en 09. Daar zullen wij ook naar toe gaan, maar eerst eens even kijken hoe het loopt. Soms is er ook meer maatwerk nodig en misschien zijn er over een paar jaar wel weer nieuwe inzichten. Maar een aantal van de concrete stappen die we nu gaan nemen:

1. We gaan dus voor een grotere groep spelers zo vaak mogelijk, zo goed mogelijke training geven. 
2. Dat betekent dat we iets anders gaan indelen. We gaan niet langer met één selectieteam per leeftijd werken, maar een 1e en 2e team meer samenvoegen. Ze trainen samen en spelers gaan meer flexibel rouleren tussen de teams. De ambitie is dat beide teams op hetzelfde hoge niveau spelen (hoofdklasse).
3. Alle teams hieronder gaan er ook beter op aansluiten, we willen geen grote niveau verschillen. Afhankelijk van het spelersaanbod gaan ook 3/4 en bijvoorbeeld 5/6 meer samen optrekken en krijgen kwalitatief goede passende training. Uitblinkers kunnen op uitnodiging weer meetrainen met een hoger team.
4. In wedstrijden laten we spelers zoveel mogelijk minuten maken. Dus, de teams worden (waar het kan) wat kleiner in omvang waardoor spelers meer speeltijd krijgen. Van veel voetballen leer je voetballen. Niet van stilstaan en stilzitten. 
5. Rekening houden met het geboortemaand effect aan de voor -en achterkant, maar ook in de oudere leeftijden de zgn. biologische leeftijd. Dat laatste kan mooi in trainingsmomenten ontstaan. 
6. Waar mogelijk gaan we een mogelijk breder palet aan ontwikkeling aanbieden. De spelers die nu uitblinken blijven uitdagen, maar dus ook de spelers erachter aan boord houden. Er mag geen enkele jeugdspeler meer verloren gaan. Dat is de missie!


Hoe zorg je ervoor dat het voor de uitblinkers van nu uitdagend blijft? 

De spelers die nu in selectieteams zitten willen we extra prikkelen. Op een bepaalde manier krijgen ze ook meer concurrentie, laat maar zien dat je de beste bent en blijft! En ga vooral niet naar een externe voetbalschool hollen, bij Swift moet je alles kunnen krijgen onder een dak! Denk aan training op maat op techniek, motoriek of conditie. Fittesten doen, mentale trainingen als ze ouder worden in spelvormen, Yoga-oefeningen. Er zijn onnoemelijk veel kansen. We laten nog veel onbenut. 


Is er wel ruimte voor al deze plannen?   
Op dit prachtige maar kleine sportpark moeten we wel creatief zijn, het blijft altijd passen en meten. En waar we ergens iets willen toevoegen zullen we ook iets moeten laten varen. Specialisatie op jonge leeftijd blijkt statistisch gezien nutteloos (en die percentages zijn echt hoog), omdat de ontwikkeling nog niet te meten valt en interesses snel kunnen veranderen. Zo gaan we bijvoorbeeld geen keeperstrainingen meer actief aanbieden voor kinderen die nog niet op een heel veld spelen. In die onderbouw teams willen we in principe niet met vaste keepers werken. Keepers in de bovenbouw geven we juist wel weer meer gelegenheid voor die specialisatie door keeperstraining. In die leeftijden hebben ze vaker al hun keuze gemaakt.


Kleinere teams vraagt om een strakke discipline qua opkomst?
Zeker, dat betekent dus ook een serieuzere aanpak vanuit huis: komen trainen, komen spelen. Niet te vrijblijvend mee omgaan, want dan komen de teams in de problemen met de aantallen. We gaan ervan uit dat je er gewoon bent. Ouders en spelers mogen naar de club en kader toe ook eisen stellen. Dat is de gouden driehoek in jeugdvoetbal! 

Kan je iets meer vertellen over die gouden driehoek?
Swift heeft een grote verantwoordelijkheid om met aandacht en zorg het opleiden van de jeugd vorm en inhoud te geven. Dit vraagt van de club niet alleen visie, kwaliteit en professionaliteit maar ook een goede samenwerking binnen alle geledingen. Doel daarvan is om een stimulerend en veilig leerklimaat met elkaar te bouwen. Dit pedagogisch klimaat noemen we de “Gouden Driehoek”. Binnen de “Gouden Driehoek” worden straks onder andere de uitgangspunten, adviezen en competenties beschreven voor een optimale samenwerking tussen trainer, speler(s) en ouders. Dat gaat bijvoorbeeld over tien minuten gesprekken tussen trainer en ouders, maar ook over het gedrag van ouders langs de lijn.


Hoe zit het met het spelervolgsysteem?
Een spelersvolgsysteem is goed omdat je meer gestructureerd aan de ontwikkelingen van spelers kan werken. En het zorgt ervoor dat spelers (door meerdere ogen) transparanter en objectiever beoordeeld worden. We gaan vanaf dit seizoen het speler-volg-systeem verder uitrollen, zonder het te ingewikkeld te maken. De HJO en leeftijdscategorie-trainers hebben over afgelopen seizoen hun rapportages ingediend en de coaches hebben voor het eerst formulieren ingevuld over de vooruitgang van de spelers in wedstrijden. Om deze informatie goed te verwerken nemen we de komende maand iets meer tijd dan gewoonlijk voor de indeling van de elftallen (uiterlijk 20 juni bekend).  

Er gaat al best wat veranderen dus de komende tijd?
Ja, zie het als een volgende stap. Voetbal heeft altijd al zijn golfbewegingen en dynamiek. Ik heb het eerder al gezegd, er ging al heel veel goed, maar we kunnen nu verder bouwen. Ik luister naar trainers en ik weet steeds beter waar de behoeftes liggen binnen Swift. Daar gaan we direct mee aan de slag. Geen dag blijft onbenut, zou ik haast zeggen. 

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!