Regels en statuten - AVV Swift

Regels en statuten

Regels en statuten

We verwachten van onze leden dat ze zich bij Swift of op bezoek bij andere verenigingen goed gedragen. Daarvoor zijn spelregels nodig om iedereen duidelijkheid te verschaffen. Zij gelden voor de spelers, trainers maar ook voor begeleiders en/of ouders van onze teams.
 

Regels


 Bestuursreglement

  Bestuursreglement alcoholverstrekking

  Gedragscode en Klachtenreglement

  Huishoudelijk reglement

  Privacyverklaring

  Protocol VOG

  Reglement leden van verdienste en ereleden


Statuten

De statuten beschrijven de rechten en plichten voor leden en het bestuur. Op 16 oktober 2009 zijn de statuten voor het laatst herzien. In het bijgevoegde document zijn de huidige statuten te lezen.


  Statuten AVV Swift (pdf, 4Mb)

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!