Opzeggen - AVV Swift

Opzeggen

Opzeggen

Bij het opzeggen van het lidmaatschap van Swift gelden de volgende regels:

1. De opzegging kan alleen schriftelijk (en dus niet mondeling).

2. De schriftelijke mededeling sturen naar de secretaris per post of per e-mail naar ledenadministratie@avvswift.nl. Dit geldt ook voor jeugdleden.

3. Opzegging moet vóór 1 mei voorafgaand aan het nieuwe seizoen.
In het geval van opzeggingen na 1 mei maar voor 1 juli, worden administratiekosten (€25) in rekening gebracht. Bij opzeggingen in juli wordt de helft van de reguliere contributie in rekening gebracht. In het geval van opzeggingen na 1 augustus, is voor het volgend seizoen de volledige contributie verschuldigd.

Overschrijven

Spelers die komend seizoen bij een andere club willen spelen, moeten zich afmelden bij de ledenadministratie.

De procedure is als volgt:

1. AVV Swift kan de afmelding alleen honoreren als de speler voldaan heeft aan alle financiële verplichtingen.

2. De speler meldt zich voor 1 mei (zonder kosten), maar uiterlijk 15 juni 2020 af bij de ledenadministratie via ledenadministratie@avvswift.nl.

3. De speler meldt zich uiterlijk 15 juni 2020 aan bij de nieuwe club en vermeldt daarbij het KNVB-registratienummer (relatiecode). Dit nummer is te vinden op de digitale spelerspas op Voetbal.nl of op de app Wedstrijdzaken. Het kan ook opgevraagd worden via ledenadministratie@avvswift.nl.

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!